Per Eliasson sjö & skogstjänst

Båtturer, sjötaxi, båttaxi, båtcharter

Båtturer till Himmelskär/Vattungarna och Söderarms fyrplats

Albert vid Himmelskär

Under sommaren erbjuder vi båtturer till Håkanskärs och Söderarms skärgård. Håkanskär är en ögrupp i det yttersta havsbandet. Huvudstoppet gör vi på på någon av öarna Himmelsskär eller Vattungarna, vi går också iland vid Söderarms fyrplats. Turerna utgår från Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs (Rävsnäs).

 

Tidtabell fredag 13/7 och fredag 27/7

Simpnäs, avg. 9:30
Gräddö, avg. 10:00
Räfsnäs, avg. 10:10
Räfsnäs, ank. 16:50
Gräddö, ank. ca 17:00
Simpnäs, ank. ca 17:30

Pris 570:-/person. Barn 6-11 år halva priset.

Bokning är obligatoriskt och görs på telefon 070-660 03 62.

Betalning görs under resan med kort, swish eller kontanter.

Förtäring

Ta med egen matsäck.

Kaffe och bröd finns att köpa ombord.

Håkanskär med sin skärgård

Albert vid Håkanskär/Himmelskär

Håkanskär ligger i den nordligaste delen av Stockholms skärgård i yttre havsbandet strax nordväst om Söderarm. Skärgården består av vackra och flacka öar där det är lätt att promenera.

Lilla Hämtan är idag den enda ön i denna del av skärgården som är bebyggd. Där finns 3 bodar, varav en sjöbod. En gång fanns det bodar både på Lilla Hämtan, Norruddarna, Himmelskär och Vattungarna. Det största fiskeläget låg emellertid på Yttre Håkanskär som hade den bästa hamnen. För övrigt var Håkanskär sannolikt en av skärgårdens största fiskeplatser. Sammanlagt lär det ha funnits 28 bodar på skären.
 

Söderarms skärgård

Söderarms skärgård ligger i det yttre havsbandet öster om Norrtälje. Strax norr om skärgården går färjeleden mellan Stockholm och Åland.

Söderarm är en gammal fyr- och lotsplats med hus från 1800-talet. Söderarm är beläget på ön Torskär i norra delen av Söderarms skärgård.

Fyren ritades 1835 av kaptenen i Mekaniska Kåren, Christer Wallenstrand. Sedan 1600-talet hade det funnits en känningsbåk på skäret. Det nuvarande fyrtornet är uppfört av sten och ca 20 meter högt.
I Söderarmsskärgården fanns det 4 hamnfisken, Norrskär, Tyvskär, Karlskär och Långskär. På Långskär ligger flera sjöbodar. Även på Karskär, (Karlskär) finns bodar.

Fejan

Fejan är en vacker ö, omgiven av fantastisk natur vid Ålandshav. Den 1,5 km långa ön är känd av flera skäl; här stoppades kolerans sista anfall mot Sverige och hit kom esterna då de flydde från sitt hemland 1944. Den största delen av Fejan är i privat ägo men sedan 1995 äger och vårdar Skärgårdsstiftelsen den tidigare karantänstationen på nordöstra Fejan. Efter en omfattande renovering arrenderas den ut och drivs idag som Fejans Skärgårdskrog & Konferens.

På Fejan finns också vandrarhem och ett rökeri med en mindre butik.

 

Läs mer om Fejan på www.fejan.se


Per Eliasson
sjö & skogstjänst

Telefon
070-660 03 62
0176-932 47
0243-23 00 92

pe@per-eliasson.se

Copyright © 2007
Per Eliasson